การนัดหมาย: 083 243 1500 / 02 398 1566
Logo
English
Rehabilitation & Physical Therapy Clinic
Thai
                               Chino Thai clinic
                ตรวจรักษาและฟื้นฟู โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนตะวันออก รวมเป็นการแพทย์แบบผสมผสาน “Alternative Medicine” เพื่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดีที่สุด
โดยรับตรวจ
1
  2
  • โรคกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่างๆ เช่น  ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ หมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกพรุนข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังคด
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน
  • กระตุ้นและฝึกพัฒนาการเดี่ยวในเด็กต่างๆ เช่น พัฒนาการช้า ออทิสติก สมองพิการ
  • รักษา อาการ ปวดต่างๆเช่นปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะไมเกรน ปวดประจำเดือน
  • รักษา และปรับสมดุลอาการ ท้องอืด นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ ประจำเดือนหมด
  • รักษาและบำรุงสุขภาพ
  • นวดประคบเพื่อการผ่อนคลาย บำรุงสุขภาพรักษา อาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ เกร็ง
  • กายภาพบำบัด และเครื่องมือทางกายภาพเพื่อรักษาอาการปวด และแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมทั้งแนะนำอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ
  • รับตัดรองเท้าพิเศษ สำหรับเท้าที่มีความผิดปกติต่างๆ เช่น เท้าแปร เท้าปุก หรือ เบาหวาน

3
  2
การนัดหมาย: 083 243 1500 - 02 398 1566
Email chinothaiclinic@gmail.com
FB